Ny källa för kunskap slår hål på myter om landsbygderna

Idag lanserar Jordbruksverket den nya webbpublikationen Allt om landet som innehåller statistik om alla Sveriges kommuner ur ett landsbygdsperspektiv. Statistiken visar att många av de bilder vi har idag av landsbygden måste revideras.

- Vi vet att städerna och landsbygderna är beroende av varandra för en hållbar utveckling i framtiden. Beslut i samhället som påverkar den utvecklingen måste byggas på gedigen kunskap.  Men idag saknas det en samlad bild av förutsättningarna för landsbygderna. Allt om landet är ett första steg i att samla ihop den, säger Christel Gustafsson, Jordbruksverkets landsbygdsstrateg.

Den första delen av Allt om landet som nu lanseras består av statistik inom sex olika områden; befolkning, sysselsättning, näringsliv, service och infrastruktur, föreningsliv och miljö. All statistik finns tillgänglig som rapporter på Jordbruksverkets webbplats men också i form av en databas som är öppen för alla att söka i. Kommunerna är uppdelade i fyra olika typer; gles landsbygds-, landsbygds, stads- och storstadskommun.

- Kunskap som inte används har inget värde. En bärande tanke i arbetet har därför varit användarvänlighet och tillgänglighet. Inte minst tror vi att många på regional och lokal nivå har nytta av att ha god kunskap om landsbygdens möjligheter och utmaningar, säger projektledaren Anna Wretling Clarin.

Allt om landet slår hål på myter om landsbygderna…
En bild som finns av landsbygden är att befolkningen försvinner i rask takt. I statistiken ser man en annan bild. De senaste tio åren har antalet människor som bor på landsbygden i princip varit konstant. Samtidigt har befolkningen minskat på den glesa landsbygden och ökat i städerna. Flera landsbygdskommuner har i stället ökat sin befolkning. Nyköping, Falkenberg, Vaggeryd, Åre, Ulricehamn, Hässleholm och Piteå är sådana exempel. En bidragande orsak kan vara den befolkningstillväxt som Sverige haft sedan 1990.

… men bekräftar också att det finns utmaningar
Statistiken visar också på utmaningar för både landsbygds- och glesbygdskommuner. Ett exempel är att befolkningen på landsbygden och på den glesa landsbygden kör mer bil och har fler bilar än stadsbor. Däremot blir tankställena färre. Antalet tankställen på landsbygden har minskat med runt en fjärdedel sedan 2003 och tillgången till alternativa drivmedel är låg. Endast 14 procent av tankställen på den glesa landsbygden har Etanol (E85) i sitt utbud.

Några slutsatser i Allt om landet
• Det är i flera fall små skillnader mellan stadsområden och landsbygdsområden medan den glesa landsbygden och storstäderna sticker ut. Det talar för fler särlösningar för den glesa landsbygden och för storstaden.
• Samtidigt som det finns mönster som är gemensamma för landsbygderna är skillnaderna mellan olika bygder stora. Det är därför viktigt att prata om landsbygder i plural. De ser olika ut, har olika förutsättningar och kräver olika lösningar för att utvecklas.

Mer information
Läs mer om Allt om landet på Jordbruksverkets webbplatswww.jordbruksverket.se/alltomlandet
Här kan du söka i Allt om landets databas: www.jordbruksverket.se/alltomlandetdatabas

Du kan också följa Allt om landet på några av Jordbruksverkets sociala mediekanaler:
Facebook, www.facebook.com/vialskarlandsbygd
Twitter, www.twitter.com/alskarlandsbygd #alltomlandet

Kontaktpersoner för journalister
Anna Wretling Clarin, projektledare Allt om landet, tfn 072-502 43 84
Christel Gustafsson, Jordbruksverkets landsbygdsstrateg, tfn 036-15 63 23

Taggar: