Pressinbjudan:   Jordbruksverkets livsmedelsseminarium den 16 januari

Välkommen till en dag fylld av framtidstro. Den 16 januari 2018 anordnar Jordbruksverket ett seminarium om kunskap och nya idéers betydelse för att nå nya marknader. Seminariet hålls på Myntkabinettet i Stockholm. Målgruppen är livsmedelsindustrin samt företrädare för myndigheter och departement.

Journalister är välkomna att delta under hela eller delar av dagen. Seminariet, som tar upp framtidsfrågor för livsmedelsindustrin,  bjuder på flera intressanta talare från företag som lyckats väl med sin export. Talarna delar sina erfarenheter om hur kunskap i många olika betydelser har en viktig och strategisk betydelse när ett företag vill hitta nya marknader. Det blir också en lägesrapport från arbetet med regeringens livsmedelsstrategi. Företag, politiker och myndigheter medverkar.

Anmälan och mer information

De journalister som är med en större del av dagen och vill ha lunch på Myntkrogen måste anmäla sig till Jordbruksverkets pressjour på infojour@jordbruksverket.se

Information om seminariet

Kontaktpersoner

Cecilia Koch, 036-15 58 94
cecilia.koch@jordbruksverket.se

Eva Jirskog, 036-15 51 11
eva.jirskog@jordbruksverket.se

Fredrik Woods, 036 – 15 62 42
fredrik.woods@jordbruksverket.se

Om oss

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Vårt uppdrag är att inom jordbruk och landsbygdsutveckling arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Vi administrerar EU-stöd för jordbruket, landsbygden och fiskeområdet. Distriktsveterinärerna är också en del av Jordbruksverket.