Analyst Group: Intervju med Josabs VD Johan Gillgren

Report this content

Analyst Group har genomfört en kortare intervju med Josabs VD Johan Gillgren med anledning av att flertalet avtal tecknats i Kina under förra veckan.

  
Läs intervjun här
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/         
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Josab Water Solutions. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Prenumerera