Analyst Group: Intervju med Josabs VD Henry Koskela i samband med signerat Term Sheet om förvärv av Clear Industry

Josab Water Solutions meddelade idag den 30 juli 2020 att bolaget har signerat ett så kallat "Term Sheet" avseende ett förvärv av samtliga aktier i det Hongkong-baserade bolaget Clear Industry. I samband med nyheten så har vi intervjuat Josabs VD Henry Koskela.

 
Läs intervjun här
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här https://www.analystgroup.se/om-oss/
  
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju med Josab Water Solutions. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Prenumerera