Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114

Report this content
  • Josabs verkamheter fortsatt nedsatta i alla bolag på grund av Covid-19 pandemin.
  • Joint Venture registrerat i Ungern och ansökan om lån och bidrag pågår fortsatt.
  • Maskinorder i Ungern inom waste water, 1,4 Msek, produktion klar, leverans sker Q3.
  • Testenhet till Nigeria, 0,4 Msek, produktion pågår, leverans sker Q3.
  • Josab har tecknat ett finansieringsavtal med Mangold inkluderande brygglån och förvärvskredit.
  • Josab har lyft 10 Msek i brygglån baserat på finansieringsavtalet med Mangold.
  • Konvertibelt lån med förfall 30 juni 2021 om 3,7 Msek reglerat med erhållet brygglån.
  • Två nya ledamöter invalda i styrelsen på årsstämman i Josab.
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1 100 tkr, varav 802 tkr Q2.
  • Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -6 075 tkr, varav -3 685 tkr Q2.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på det egna filtermaterialet AqualiteTM. Bolaget som bildades 1999 har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, samt JOSINT Financial Services AB. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika AqualiteTM vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

AqualiteTM utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

AqualiteTM har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. AqualiteTM har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. AqualiteTM kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 3-5 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab International via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 100 m3 upp till 3000 m2 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera