Förlängt tekniskt tillstånd för gruvbrytningen i Ungern

Report this content

Josab Ungern har förlängt tekniska tillståndet för gruvbrytningen i Ratka Mine

Josab Ungern har erhållit förlängning av det tekniska tillståndet för gruvbrytning i den av bolaget ägda gruvan i Ratka, Ungern. Tillståndet gäller för de kommande 10 åren. Under juli 2017 förlängdes miljötillståndet för gruvbrytningen i 10 år, vilket är en förutsättning för att erhålla det tekniska tillståndet. Dessa tillstånd är de som krävs för att bedriva gruvbrytning i området.

Johan Gillgren, VD, Josab International AB, säger att ”förlängningen av tillstånden säkerställer bolagets behov under de kommande 10 åren vilket känns tillfredsställande”.

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab International AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00 

E-post: johan.gillgren@josab.com 

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 mars 2018.

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Prenumerera