Förslag till styrelse i Josab

Report this content

Efter diskussioner med större aktieägare i bolaget kommer följande styrelse att förslås vid årsstämman 2020-07-06:

Cai Jianwen, omval av ledamot.

Henry Koskela, omval av ledamot.

Peter Fredell, nyval av ledamot. VD i Vimab Holding AB, Josabs enskilt största ägare, som i sin tur ägs av Svenska Kreditfonden AB. Peter sitter i, har suttit i, ett flertal noterade bolagsstyrelser, och är idag även ledamot i ett flertal bolag utanför börsen.

Wilfrid Balmer, nyval av ledamot. Doktor i kemi med 25 års erfarenhet inom zeolitmaterial och katalysatorer tillämpade till miljöprocesser. Extern professor på University of Montpellier. Extern CTO i Josab sedan hösten 2018.

Klaus Kalb, nyval av ledamot. Klaus föreslås också som styrelsens ordförande. Har jobbat som finansdirektör inom Siemens, och har idag ett antal styrelseuppdrag i mindre och medelstora bolag. Klaus satt även i Josabs styrelse mellan åren 2012/16.

Arvode till styrelsen, ej till anställda eller på annat sätt arvoderade ledamöter, föreslås utgå med två prisbasbelopp per ledamot och år, förutom för ordförande som föreslås erhålla tre prisbasbelopp.

Stockholm den 3 juli 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                                                    

E-mail: henry.koskela@josab.com

________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar