Interchina Water Treatment säljer sitt innehav i Josab International AB

Under onsdagen sålde Interchina Water Treatment (ICW) hela sitt innehav 17 477 255 aktier i Josab International AB. 11 000 000 aktier köptes av en grupp svenska investerare. Investerarna tecknade i samband med köpet av aktierna ett konvertibelt lån om 25 000 000 kr i Josab.

Johan Gillgren, VD, Josab International AB, säger att ” vi är glada att försäljningen skett till svenska investerare med intresse i Josab´s framtid. Konvertibeln ger oss också ett finansiellt handlingsutrymme i ett läge där vi ser möjligheter till snabb tillväxt, företrädesvis på den indiska marknaden.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab International AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00 

E-post: johan.gillgren@josab.com 

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 december 2017.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar