Intervju med Josabs VD Johan Gillgren

Report this content

I samband med den aktieanalys som publicerades den 30 september 2019 intervjuades Josabs VD Johan Gillgren.

  
Se intervjun här: https://youtu.be/OKQiNU8Q8TE
 
 
Frågor som ställs i intervjun:
 
1. Det har varit stort intresse runt Josab på senaste tiden, för de som inte följt Josab tidigare, kan du berätta lite mer om er verksamhet och vilka marknader ni adresserar i dagsläget?
 
2. Kan du berätta lite mer om hur er teknik mottagits i Kina rent generellt?
 
3. Kan du berätta om hur diskussionerna går med Beijing Win Fortune Technology Co., Ltd och Global Green Development Capital China Co.?
 
4. Ni skrev nyligen ett LOI om att förvärva det kinesiska bolaget Checoa (Shanghai) Environmental Technology Co., Ltd, vilka är verksamma inom Waste Water. Kan du berätta lite mer om hur ni ser på det förvärvet?
 
5. Ni erhöll nyligen en genombrottsorder av en kommun i Ungern, hur ser du på att i framtiden sälja mer mot den Europeiska marknaden?
 
6. Ni står nu som enda bolag i en upphandling i Etiopien, hur ser processen ut och hur långt gångna är ni idag?
 
7. Ni genomförde nyligen en riktad emission, samtidigt är tidigare lån helt konverterat. Vad ämnar ni främst att satsa likviden på framgent?
 
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/                
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av intervju på Josab Water Solutions. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa intervjun. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.


Prenumerera