Investerare konverterar resterande delar av lån till aktier i Josab

Report this content

Investerare i det konvertibla lånet, om 25.000.000 kronor, som Josab upptog i december 2017, som löper till 30 juni 2020, har konverterat ytterligare 1.500.000 kronor till aktier. Totalt har nu hela lånet om 25.000.000 kronor konverterats.

Josabs aktiekapital ökar genom denna transaktion med 42.857,10 kronor, till 7.432.262,90 kronor, och antalet aktier med 428.571, till totalt 74.322.629.

Konverteringen av hela lånet innebär att Josab sparar 2.500.000 kronor i räntekostnad och likviditet beräknat på lånets ursprungliga löptid.

Stockholm den 29 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com 

________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Prenumerera

Dokument & länkar