Josab byter partner för samarbetet i Ungern avseende uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation och en framtida produktionsanläggning i Szerencs

Report this content

Josab signerade i juli ett Letter of Intent med ungerska DRAMEX Kereskedelmiés Tanácsadó Kft. avseende uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation och en framtida produktionsanläggning för miljöprodukter, inkluderande vattenreningsanläggningar baserade på Josabs Aqualite™ teknologi.

Huvudmannen för DRAMEX, István Lucovics, har insjuknat i Covid-19 och återhämtningen har varit besvärlig, vilket i detta skede har utmynnat i beslutet att byta partner för projektet.

Vår kontaktperson gentemot myndigheterna och ministerierna i Ungern, Mr Kiss Sándor, Ordföranden i Magyar Innovációs és Elektromos Jármüipari Egyesület, Mr Kiss Sándor, meddelar att ett nytt partnerskap kommer att vara framtaget och utvärderat till slutet av oktober.

Projektets inriktning är fortsatt densamma och påverkas inte av denna förändring.

Bolaget skall utöver produktion av befintliga vattenreningsanläggningar även tillföra nya miljöprodukter, via köp eller partnerskap, företrädesvis inom områdena vatten- och luftrening samt ansvara för all marknadsföring, utveckling och försäljning av produkterna.

Projektets totala investering, inkluderande produktionsanläggning, är beräknad till ca 10 miljarder HUF (ca 300 miljoner SEK) och planeras, då området tillhör ett regionalt stödområde i Ungern, till största del finansieras via statligt stöd samt fördelaktiga statliga banklån i Ungern. Processen för detta är redan påbörjad.

”Vi är givetvis oerhört ledsna för Istváns hälsoläge och önskar honom hälsan åter. Arbetet med projektet har trots allt pågått under tiden varför byte av partner ger en mindre fördröjning”, säger Henry Koskela, VD, Josab Water Solutions AB.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 oktober 2020.

Stockholm den 16 oktober 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                                                                          

VD                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                                                   

E-mail: henry.koskela@josab.com

___________________________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet AqualiteTM. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar