Josab Environmental Solutions Co. LLC registrerat för nytt partnerskap i Ungern

Report this content

Som Josab informerade marknaden om, den 30 oktober 2020, skulle Josab starta upp en gemensam verksamhet inkluderande vattenreningsanläggningar och luftrening genom ett gemensamt bolag med EUROTRADE Kft. Josab Water Solutions AB skall äga 51% av bolaget och EUROTRADE KFT. resterande 49%.

Det gemensamma bolaget, Josab Environmental Solutions Co. LLC, är nu registrerat och parterna går vidare med utarbetade strategier för bolagets affärsverksamhet. Josab har under registreringsperioden skrivit ett distributionsavtal med LightAir AB, noterat på Nordic SME Sweden, för försäljning av luftreningsenheter inom detta samarbete, både i Ungern och andra närliggande länder, se meddelande 4 november 2020. Arbetet med det nya området för luftrening har påbörjats, första leveransen av luftreningsenheter har erhållits, och verksamheten kommer senare att övergå till det nystartade bolaget.

Bolaget kommer även att ansöka om statliga och regionala stöd och lån, för investeringar, expansion och utveckling av verksamheten, även det arbetet har påbörjats under år 2020, och kommer att inges till myndigheterna så snart som externa konsulter färdigställt ansökningsunderlagen.

Stockholm den 22 januari 2021

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela

VD                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 7496009                                                                     

E-mail: henry.koskela@josab.com

                                            

________________________________________________________________________________________________________________                                 Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar