Josab International AB (publ) har genomfört namnändring till Josab Water Solutions AB (publ)

Enligt beslut på årsstämman den 7 maj 2018 antog stämman en ny bolagsordning gällande ändring av bolagets firmanamn till Josab Water Solutions AB (publ). Bolagsverket har den 23 maj 2018 registrerat Josab Water Solutions AB (publ) som ny firma för bolaget.

”Då bolagets tidigare firma inte tydligt kunde kopplas till bolagets verksamhet, har beslutet att ändra firmanamnet vuxit fram då det underlättar både för investerare och marknad att förknippa firman till dess verksamhet” säger Johan Gillgren, VD.

Kortnamnet hos Spotlight Stock Market är fortsatt JOSA.

ISIN-koden är fortsatt SE0001106469.

Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet från och med den 31 maj 2018.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab International AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00 

E-post: johan.gillgren@josab.com 

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar