JOSAB Kommuniké från extra bolagsstämma i Josab Water Solutions AB (JOSA), (Spotlightstockmarket), Stockholm 2019-12-02.

Report this content

Josab Water Solutions AB höll under måndagen den 2 december 2019 en extra bolagsstämma för presentation av väsentliga delar i de avtal som signerats beträffande ett JV-samarbete för den kinesiska marknaden, med Beijing Win Fortune Technology Co Ltd och Global Green Development Capital Management Beijing Ltd., ett Licensavtal mellan JV-bolaget och Josab samt ett Investeringsavtal med ovanstående parter omfattande totalt 33 miljoner aktier och 230 miljoner kronor.

Verkställande direktören Johan Gillgren redogjorde för förhandlingarna sedan de startade, och de förändringar som skett under förhandlingarnas gång innan slutliga avtal blev överenskomna och underskrivna mellan parterna. Under stämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Licensavtalet,

Licensavtalet godkändes av närvarande aktieägare företrädande mer än hälften av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Nyemission,

Nyemissionen godkändes av närvarande aktieägare företrädande mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Emission av teckningsoptioner av Serie 1 (2019/20)

Emission av teckningsoptioner av Serie 1 godkändes av närvarande aktieägare företrädande mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Emission av teckningsoptioner av Serie 2 (2020/21)

Emissionen av teckningsoptioner av Serie 2 godkändes av närvarande aktieägare företrädande mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Emission av teckningsoptioner av Serie 3 (2021/22)

Emissionen av teckningsoptioner av Serie 3 godkändes av närvarande aktieägare företrädande mer än två tredjedelar av de avgivna rösterna och företrädda aktierna.

Stockholm den 2 december 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Prenumerera

Dokument & länkar