Josab Ungern erhåller maskinorder från agent för tester i Nigeria

Report this content

Josab Ungern har erhållit en order på en vattenreningsenhet från HummelsTrade Kft., som skall användas för tester och demonstrationer av Josabs AqualiteTM teknologi i Nigeria. Ordervärdet är ca 36,000 Euro, och leverans sker under andra kvartalet 2021.

HummelsTrade Kft., har erhållit bidrag från den ungerska staten, Ministeriet för Utrikes Affärer och Handel, för utveckling av exportaffärer för ungerska bolag inom vattenreningsindustrin. Detta ger bolag större möjlighet att utveckla sina affärer utan stora kostnader för tester som senare skall leda till försäljningar. Många länder har trots stora problem med dricksvatten samtidigt svårt med allokering av medel för tester och verifieringar.

Josab har haft samarbete med HummelsTrade som agent i ett antal år och tillsammans även besökt bl.a Nigeria för att marknadsföra Josabs AqualiteTM teknologi, vilket nu gett resultat.  Josab har på senare tid fått ett flertal förfrågningar inom olika problemområden i landet, vilka kommer att testas och verifieras via denna testenhet. Enheten byggs för att klara ca 10 m3 per dag och utrustas med olika tillbehör för att klara tester inom ett flertal problemområden.

 Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft, säger: ”denna order är en viktig milstolpe i samarbetet med HummelsTrade för att skapa affärer först och främst i Nigeria men förhoppningsvis även i andra afrikanska länder framöver. Vi kan nu kostnadseffektivt demonstrera vår teknik och kapacitet inom olika problem som potentiella kunder har begärt lösningar på, både under vårt besök i landet och senare".

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 mars 2021.

Stockholm den 2 mars 2021

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela

VD                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 7496009                                                                     

E-mail: henry.koskela@josab.com                                 

________________________________________________________________________________________________________________               Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar