Josab Ungern erhåller strategisk order på Aqualite[TM] inom nytt segment

Josab Ungern har erhållit en order om 8 ton AqualiteTM som skall installeras i ett vattenreningsverk i staden Szentes. Josab säljer materialet till en samarbetspartner som är leverantör till Alfödvíz Zrt. som är driftsansvariga för vattenanläggningen i staden. Josab kommer även att ge teknisk support direkt till Alfödvíz Zrt.i projektet.

Vattenanläggningen som byggdes med EU bidrag använder idag en annan zeolit, Turbidex, i reningen, vilket också installerats i många andra motsvarande anläggningar i Ungern. På grund av EU bidraget får material eller teknik inte bytas ut under en period av 5 år efter byggnationen, vilket nu gått till ända i Szentes, likväl som i många andra städer i Ungern.

Josab gjorde för 2 år sedan tester i egen regi, men även tillsammans med en mindre stad med Turbidex i deras vattenreningsanläggning, där vår AqualiteTM jämfördes med Turbidex. Testerna utvisade att vår AqualiteTM,på grund av annan komposition av mineraler, var hårdare och hade längre livslängd med bättre reningsegenskaper än Turbidex.

Josab har identifierat ett 60-tal vattenreningsanläggningar i Ungern, de flesta byggda med EU bidrag, med det konkurrerande materialet i reningsprocessen. Detta arbete har nu gett resultat, genom denna första order. Målsättningen är att konkurrera och ta en stor del av detta segment för materialförsäljning med vår AqualiteTM. Den totala mängden material i dessa anläggningar uppgår enligt egna beräkningar till ca 5,000 ton.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juni 2020.

Stockholm den 10 juni 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0) 70 749 6009                                                                    

E-mail: henry.koskela@josab.com

________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar