Josab Ungern medverkar i pilotprojekt i Serbien

Report this content

Josabs dotterbolag i Ungern, medverkar tillsammans med ett annat Ungerskt bolag, S-Metalltech 98 Ltd, i ett pilotprojekt avseende vattenrening i Serbien. Projektet sker i den Serbiska byn Bikovo, som har problem med höga halter av arsenik och andra föroreningar i vattnet, främst järn och mangan. Vattnet till projektet tas från idag stängda borrhål. Den Ungerska staten har gett bidrag till projektet för att stötta Ungerska bolag på vattenmarknaden.

Josab Ungern har byggt en containerbaserad maskin med den egna AqualiteTM baserade teknologin som bas, kompletterad med S-Metalltechs adsorberingsmetod för arsenikhaltigt vatten. Bolagens tekniker kompletterar varandra då Josabs teknologi kan rena vissa halter av arsenik och samtidigt reducera halterna av ammonium, järn, mangan och andra föroreningar. Kvarvarande arsenikhalter tas genom S-Metalltechs adsorberingsmetod. Maskinens reningskapacitet är 200 kubikmeter vatten per dygn.

Pilotprojektet beräknas pågå 3-4 veckor och kan vid godkända tester bli en helt ny produkt i Josabs sortiment av vattenreningstekniker.

Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft., säger att ”pilotprojektet är mycket intressant för Josab då vatten med höga arsenikhalter och andra föroreningar i kombination är vanligt, inte bara i Östeuropa utan även i andra världsdelar, vilket vid lyckade tester skulle kunna bli en produkt med snabb genomslagskraft på marknaden ”.  

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

VD, Koncernchef

Josab International AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00 

E-post: johan.gillgren@josab.com 

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 april 2018.

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar