Josab Ungern säljer Aqualite[TM] till nytt område inom jordbrukssektorn

Report this content

Josab Ungern har erhållit en order från Agrováció Kft. om 24 ton AqualiteTM till ett för Josab nytt affärsområde inom jordbrukssektorn. Ordern levereras omedelbart och Josab erhåller marknadsmässig betalning för materialet.

Kunden har under 2020 köpt en mindre provorder och har efter tester konstaterat att AqualiteTM och dess förmåga till adsorbtion har mycket goda egenskaper inom närings- och gödningsområdet. Vid blandning med andra flytande närings- och gödningsmedel binder AqualiteTM gödningen, inklusive fosfor som är ett viktigt och nödvändigt näringsämne för grödor, och ger därmed en betydligt längre effekt på grödan med samma mängd närings- och gödningsmedel. Materialet skyddar även gödningen vid regn och vind vilket gör att urlakningen av gödningen och dess effekter tar längre tid.

Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft, säger: ”vår strategi att finna nya affärsområden för vårt material AqualiteTM har varit framgångsrik, med miljö och hållbarhet i fokus, och vi har tester pågående inom flera områden som vi ser stor potential inom samtidigt som vi har egen produktutveckling baserat på AqualiteTM och dess egenskaper”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 januari 2021.

Stockholm den 22 januari 2021

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela

VD                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 7496009                                                                     

E-mail: henry.koskela@josab.com                                 

________________________________________________________________________________________________________________                                 Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar