Josab Ungern signerar ett LoI med ungerska Dramex avseende uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation och produktionsanläggning i Szerencs

Josab Hungary Kft, helägt dotterbolag till Josab Water Solution AB har signerat ett Letter of Intent med ungerska DRAMEX Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. avseende uppbyggnad av en ny försäljningsorganisation och produktionsanläggning för miljöprodukter, inkluderande vattenreningsanläggningar baserade på Josabs Aqualite™ teknologi.

Parterna har för avsikt att bedriva verksamheten inom ramen för ett gemensamt bolag där Josab Ungern äger 51% av aktierna och DRAMEX resterande 49%. Bolagets säte förläggs till staden Szerencs, där även Josab´s ungerska huvudkontor och produktionsanläggning för AqualiteTM ligger.

Bolaget skall utöver produktion av befintliga vattenreningsanläggningar även tillföra nya miljöprodukter, via köp eller partnerskap, företrädesvis inom områdena vatten- och luftrening samt ansvara för all marknadsföring, utveckling och försäljning av produkterna. DRAMEX mycket goda kontaktnät inom de s.k CIS-länderna, de nya ryska staterna, är en mycket intressant marknad för bolagets produkter, som kommer att bearbetas via det nya partnerskapet.

Projektets totala investering, inkluderande produktionsanläggning, är beräknad till ca 10 miljarder HUF (ca 300 miljoner SEK) och planeras, då området tillhör ett regionalt stödområde i Ungern, till största del att finansieras via statligt stöd samt fördelaktiga statliga banklån i Ungern. Processen för detta påbörjas omedelbart.

”Vi är väldigt glada över möjligheten att bilda ett samägt bolag med Dramex, och direkt ta del av det nätverk som de under de senaste 25 åren byggt upp med länder som har ett stort behov av miljöprodukter, och inte minst kostnadseffektiva ekologiska vattenreningsanläggningar”, säger Norbert Udvardi, VD, Josab Hungary Kft. ”Våra goda relationer med lokala myndigheter i kombination med en rad lyckade projekt, och projektets stora utvecklingspotential vad avser arbetstillfällen och exportinkomster, ger oss också möjlighet att finansiera utvecklingen på ett fördelaktigt sätt”, avslutar Udvardi.

”Jag är övertygad om att våra planer ligger i tiden, och att vi har stora förutsättningar att skapa ett framgångsrikt bolag med produkter som efterfrågas på alla kontinenter, men Ungern och våra grannländer inklusive de nya ryska staterna, där jag har uppbyggda kontaktnät, blir vår initiala prioritering”, säger István Lukovics, VD, DRAMEX Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

Parterna är överens om att registrera det nya bolaget inom 30 dagar från ingånget avtal. Försäljningsaktiviteterna i bolaget påbörjas omedelbart efter registreringen. Målsättningen är att påbörja byggnationen av produktionsanläggningen, så snart statliga stöd och lån beviljats, men inom 12 månader från bolagets bildande.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 juli 2020.

Stockholm den 8 juli 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                                                                          

VD                                                                

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                                                   

E-mail: henry.koskela@josab.com

István Lukovics

VD

DRAMEX Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.

Telefon: +36 30 665 0550

E-mail: lukovics@dramex.hu

Web: www.dramex.hu

___________________________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet AqualiteTM. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar