Josab Water Solutions AB skriver nytt testavtal i Kina

Report this content

Josab har skrivit ett testavtal med Chengdu Xinshengde Technology Co., Ltd., för tester av Josabs AqualiteTM baserade vattenreningsteknologi.

Chengdu Xinshengde Technology Co., Ltd., är ett bolag som investerar i, och driver, vattenreningsprojekt på landsbygden i södra Kina, såsom i Sichuan Province, Changqing City, Yunnan Province och i Guizhu Province.

Testerna sker för att verifiera Josabs AqualiteTMbaserade teknologis kapacitet inom vattenrening med järn-, mangan- och ammoniumhaltigt vatten. Målsättningen är att påvisa såväl tekniska som ekonomiska fördelar med Josabs teknik, samtidigt som kraven för drickbart vatten uppställda av den kinesiska staten uppnås.

Efter tidigare utförda tester under hösten 2018 i Shandong Province, som tidigare meddelats marknaden, har Josab erhållit ett flertal förfrågningar från kinesiska aktörer inom vattenrening, varav ovan är en av dessa. De tidigare meddelade förhandlingarna om licensieringsavtal med Win Fortune Technologies Ltd, baserade på testerna i Shandong, fortgår och påverkas inte av dessa nya tester, utan kan snarare ses som en komplettering och utökning av tidigare tester på nya problemområden.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, ”intresset för Josabs teknologi har ökat kraftigt efter tidigare tester, vilket är mycket glädjande. De nya testerna kan ses som marknadsföring och ett sätt att ytterligare öka intresset för Josab och vår teknologi på den kinesiska marknaden”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 maj 2019.

Stockholm den 15 maj 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

Koncernchef 

Josab Water Solutions AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00

E-post: johan.gillgren@josab.com 

Prenumerera

Dokument & länkar