Josabs anbud i Addis vidare till ekonomisk utvärdering

Report this content

Josab Water Solution AB har erhållit besked, från Addis Ababa Water and Severage Authority, att anbudet, för 5 borrhål i Addis Ababa, avseende rening av järn och manganhaltigt vatten godkänts avseende den tekniska delen.

Av de 5 bolag som var med från början, september 2018, och de 3 bolag som var med och lämnade kompletteringar, februari 2019, är det endast Josab Water Solution AB som har kvalificerat sig till nästa steg i upphandlingen, som är det ekonomiska utvärderingen. Detta innebär att Josab vinner hela upphandlingen om det ekonomiska erbjudandet godkänns av myndigheten. Öppning av denna del av anbudet skall ske onsdag 22 maj, varefter utvärdering sker av de ekonomiska delarna.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, ”vi är mycket glada för detta besked, efter lång väntan. Dels för den godkända tekniska utvärderingen av vår ekologiska AqualiteTMbaserade reningsteknik, den marknadsföring detta ger Josab som bolag, samt inte minst den möjlighet det skulle ge, vid godkänd ekonomisk utvärdering, för framtida kontrakt inom detta reningsområde som det finns mycket stora behov av, inte bara i Ethiopien utan i många andra Afrikanska länder och i övriga världen”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 maj 2019.

Stockholm den 16 maj 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren

Koncernchef 

Josab Water Solutions AB (publ)

Telefon: +46 (0)8 121 389 00

E-post: johan.gillgren@josab.com 

Prenumerera

Dokument & länkar