Josabs årsredovisning för år 2020 kungjord

Report this content

Josab Water Solution AB har idag kungjort årsredovisningen för år 2020. Årsredovisningen finns även på bolagets hemsida www.josab.com.

Stockholm den 9 juni 2021

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 70 749 6009                                               

E-mail: henry.koskela@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Prenumerera