Josabs erhåller en initialorder i Sichuan efter nyligen avslutade tester

Report this content

Josab har erhållit en initialorder från Chengdu Xinshende Technology Co. Ltd, som under sommaren har testat och utvärderat Josabs AqualiteTM teknologi med goda resultat, vilket meddelades marknaden 2019-07-29, företrädesvis avseende järn- och manganhaltigt vatten.

Ordern avser 3 containerbaserade S100-maskiner, som har en kapacitet om minst 100m2per dygn, och skall placeras ut på platser där köparbolaget bedriver reningsprojekt i Sichuanregionen i södra Kina.

Ordervärdet är ca 1.000.000 kronor och leverans beräknas ske under Q3 2019.

Johan Gillgren, VD, Josab Water Solutions AB, säger att, ”ordern är mycket strategisk för Josab, och vi är glada att de lyckade testerna snabbt leder till en faktisk order, vilket bekräftar vår tekniks konkurrenskraft. Vi ser detta som ett fantastiskt steg i Josabs etablering på den kinesiska vattenmarknaden”.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 augusti 2019. 

Stockholm den 16 augusti 2019

För ytterligare information kontakta:

Johan Gillgren                                                                                                   

VD, Koncernchef                                                               

Josab Water Solutions AB (publ)                                  

Telefon: +46 (0)8 121 389 00                                                                   

E-mail: johan.gillgren@josab.com 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Prenumerera

Dokument & länkar