Josabs VD köper aktier i Josab International AB utanför ordinarie handelsplats

Johan Gillgren, VD i Josab International AB, har förvärvat 625.000 aktier från Stefan Östlundh, styrelseledamot i bolaget, enligt avtal mellan parterna. Johan Gillgren äger efter denna transaktion 625.000 aktier i bolaget. Affären skedde utanför ordinarie handelsplats.

Johan Gillgren, VD, Josab International AB, säger att ”jag har sedan jag tillträdde som VD haft en option att förvärva dessa aktier i bolaget vilket jag nu har gjort, då jag ser långsiktigt på mitt engagemang i bolaget”.

För ytterligare information kontakta:
Johan Gillgren
VD, Koncernchef
Josab International AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 121 389 00
E-post: johan.gillgren@josab.com 

Denna information är sådan information, som Josab International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 oktober 2017.


Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar