Klartecken för Josab i Kina

Report this content

Kina ger Spotlight-listade Josab Water Solutions AB klartecken för företagets vattenreningslösning som ska användas i landet. Detta öppnar en marknad med mycket stor potential för företaget. Testet har utförts i China Irrigation and Drainage Development Center (kinesiska vattenministeriet). Testerna visar att Josabs teknologi enkelt och miljövänligt kan eliminera höga halter av mangan och järn från underjordiskt sötvatten.

Josab har länge försökt få det här testet gjort för att sälja företagets vattenreningsprodukter i Kina. Process har dragit ut på grund av Covid-pandemin. När testerna äntligen kunde genomföras gjordes det utan att personal från Josab var närvarande, vilket visar på enkelheten i att använda företagets lösning.

"Detta resultat kan ha mycket stora positiva effekter för Josab. Det kommer både att förenkla och påskynda beslutsprocesserna för att sälja vår lösning i Kina", säger Wilfrid Balmer, styrelseledamot och CTO i Josab, och fortsätter:

"Vi kunde utföra en svår uppgift, nämligen att rena vatten med mellan två och fyra gånger så höga nivåer av mangan som det normalt är i kinesiska vatten. Detta var möjligt genom att Josab utvecklade en ny teknisk metod, utan användning av kemikalier.

Den potentiella marknaden för Josab i Kina är mycket stor. Antalet isolerade platser och byar som behöver denna typ av vattenrening är i storleksordningen en miljon.

"Det är en stor potential med tanke på att endast 1% av denna marknad är 10 000 enheter. I 10 år skulle det motsvara tre enheter per dag, vilket skulle innebära en årlig omsättning på cirka 0,5 miljarder kronor, säger Peter Fredell, styrelseordförande i Josab och fortsätter:

"Vi erbjuder ett begränsat antal produkter, vilket innebär betydande skalfördelar med mycket låga produktionskostnader.

Josab har redan startat ett joint-venture med kinesiska partners och företaget har etablerat tillverkningskontakter på flera platser i Kina, vilket innebär att startsträckan är relativt kort.

Försäljningen av testorder förväntas starta runt mitten av nästa år och en mer normal försäljning kan börja under det sista kvartalet 2022.

"För att få en mer fullskalig produktion och försäljning kommer det att ta fram till mitten av 2023. Naturligtvis är den här typen av bedömningar föremål för stor osäkerhet", säger Peter Fredell.

Denna information är sådan information som Josab Water Solutions AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 oktober 2021.

Stockholm den 7 oktober 2021

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell

Styrelseordförande                                                   

Josab Water Solutions AB (publ)                               

Telefon: +46 (0)70 577 2595                                                                   

E-mail: peter.fredell@kreditfonden.se

_________________________________________________________________________________________________              Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets unika filtermaterial Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB. Bolaget är även via partnerskap representerade på den kinesiska marknaden.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Prenumerera