Marknadsmeddelande 136/18 – Ändring av bolags- och aktienamn i Josab International AB:s aktie

Förändring avseende bolagets namn. Aktien kommer att handlas under det nya bolagsnamnet från och med den 31 maj 2018.

Information om aktien:
NYTT bolagsnamn: Josab Water Solutions AB (Publ)
Tidigare bolagsnamn: Josab International AB (Publ)
Kortnamn (oförändrat): JOSA
NYTT aktienamn: Josab Water Solutions
Tidigare aktienamn: Josab International
ISIN (oförändrad): SE0001106469
LEI (oförändrad): 549300MVV6AXWZFT4V07
CFI (oförändrad): ESVUFR
FISN (oförändrad): JOSAB/SH
Orderboks-ID (oförändrat): 411P
Organisations nr (oförändrat): 556549-1114
Första datum för handel med nya namn: 31 maj 2018.

Stockholm den 28 maj, 2018.

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.