RÄTTELSE - Josab tecknar avtal med Mangold Fondkommission som likviditetsgarant

Report this content

Rättelse avser att MAR-etikett inte skulle ingå i meddelandet, men meddelandet i övrigt är helt oförändrat.

Josab Water Solutions AB (publ) meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas 9 september 2021.

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Josabs aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket till följd ger en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolymen i aktien.

 

Stockholm den 8 september 2021

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                           

VD                                                                  

Josab Water Solutions AB (publ)                  

Telefon: +46 (0) 70 749 6009                                                 

E-mail: henry.koskela@josab.com

___________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.