Rättelse(saknat stycke) Investeringsavtal med Josabs kinesiska partners förfallet

Josab Water Solutions AB vill härmed informera marknaden om att investeringsavtalet som tecknades mellan Josab, Beijing Win Fortune Technologies Ltd och Global Green Development Capital Management Beijing Ltd., kopplat till JV avtalet, och som godkändes vid en extra bolagsstämma den 2 december 2019, förfallit på legal grund.

Den första inbetalningen om 14 miljoner kronor har ej registrerats på bolagets konto, och därmed har ingen registrering av emissionen kunnat ske inom 6 månader efter stämmans beslut, vilket lagen stipulerar.

Diskussioner kring ett nytt investeringsavtal kommer upptas mellan parterna, men baserat på de nya förutsättningar som gäller efter den nu erhållna Business Licensen för den kinesiska marknaden.

Denna information är sådan information, som Josab Water Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 juni 2020.

Stockholm den 4 juni 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                    

VD                                                                 

Josab Water Solutions AB (publ)                                   

Telefon: +46 70 749 6009                                               

E-mail: henry.koskela@josab.com                                 

_________________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, samt JOSINT Financial Services AB.

 Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA

Prenumerera

Dokument & länkar