Uppdatering av Josabs kioskprojekt i Hyderabad Indien

Kioskprojektet i Hyderabad erhölls efter upphandling i november 2016, tillsammans med den lokala partnern Natures Spring Eco Tap Pvt Ltd, som står för identifieringen av nya platser för kioskerna, hanteringen av tillstånd från lokala myndigheter och projektets marknadsföring. Josabs primära uppgift är att tillse att kioskerna kommer på plats och att teknologin i kioskerna fungerar.

För närvarande pågår arbetet med utplaceringar i staden och per 5 januari var 105 maskiner levererade. Ytterligare 48 platser var identifierade varav 25 godkända av den lokala myndigheten. Övriga platser beräknas vara godkända inom kort. Samtidigt pågår identifieringen av ytterligare platser, både via vår samarbetspartner och via förfrågningar från lokala intressenter. Efterfrågan på maskiner ökar varvid projektet fortskrider, lokala invigningar uppmärksammas i pressen vilket ger god marknadsföring, varför vi idag uppskattar att projektets storlek kommer att ligga i det övre intervallet av det ursprungliga avtalet, 150 – 250 maskiner, redan vid utgången av kvartal 1 2018. Det enda momentet som skapar störningar idag är tillståndet att dra el till platserna, vilket krävs för varje enskild kiosk. Diskussion pågår med ansvarig myndigheten för att underlätta detta förhållande. Sommarperioden i Hyderabad startar under januari varför utplaceringar under de närmaste månaderna är viktigt för den förväntade höga efterfrågan på vatten under de varmaste månaderna i regionen, som under långa perioder kan överstiga 45 grader dagtid.

Avtalet är en s.k BOO, vilket innebär att Josab bygger, äger och ansvarar för den tekniska funktionen under avtalstiden. Avtalet ger Josab betalning baserat på den faktiska försäljningen i kioskerna. Parterna är i avtal överens om fördelningen av intäkterna, varvid Josab erhåller en högre andel i början på projektet, som kompensation för den investering som Josab gör, BOO, för att sedan erhålla en lägre andel under resterande tid upp till 7 år för respektive maskin. Kalkylen för Josab med denna försäljningsmodell är väsentligt bättre jämfört med en direkt försäljning av maskinerna. Bolagets förhoppning är att maskinerna blir en del av den normala vattenförsörjningen i staden, och att avtalet därmed förlängs efter avtalstidens utgång.

Josabs andel av projektets intäkter beräknas fortsatt att uppgå till 65 – 100 MSEK över avtalsperioden, beroende på slutligt antal kiosker i projektet. Då intäkterna baseras på estimerad volym kommer en uppdatering av prognosen att ske så snart det finns tillförlitlig statistik från faktisk försäljningsvolym under en längre tidsperiod och med ett tillräckligt antal maskiner som underlag.

För ytterligare information kontakta:
Johan Gillgren
VD, Koncernchef
Josab International AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 121 389 00
E-post: johan.gillgren@josab.com 

Om Josab International AB
Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Om oss

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på Bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab East Africa Ltd samt Josab India Pvt Ltd.

Prenumerera

Dokument & länkar