Uppdatering av Josabs kioskprojekt i Hyderabad Indien

Report this content

Kioskprojektet i Hyderabad bedrivs tillsammans med en lokal partner, Natures Spring Eco Tap Pvt Ltd, som står för identifieringen av nya platser för kioskerna, hanteringen av tillstånd från lokala myndigheter och projektets marknadsföring. Josabs primära uppgift är att tillse att kioskerna kommer på plats och att teknologin i kioskerna fungerar.

Utplacering av vattenkiosker fortgår i staden och den 28 februari är 165 maskiner levererade eller under slutligt färdigställande. Av dessa vattenkiosker är 113 invigda och säljer därmed vatten till den lokala befolkningen. Lokala invigningar av färdiga maskiner sker löpande. Ytterligare 63 platser är identifierade varav 18 är godkända av den lokala myndigheten.

Lokala politiker och myndigheter, med borgmästaren i spetsen, är mycket nöjda med projektet. Mycket på grund av dess ekologiska inriktning som ger befolkningen ett kvalitativt vatten till låg kostnad, jämfört med andra metoder som använder kemikalier i reningsprocessen. Detta gäller även en stor del av det buteljerade vatten som säljs i butiker till avsevärt högre priser.

Löpande under projektets utveckling har det framkommit önskemål från berörda myndigheter, även påtalat vid Josabledningens möte med borgmästaren, på plats i Hyderabad i början av februari, om att väsentligt utöka projektet. Förhandlingar om detta kommer att ske inom den närmaste tiden.

Lokala invigningar uppmärksammas i press och media vilket ger projektet god marknadsföring.

Sommarperioden i Hyderabad pågår och det blir varmare för varje dag med en pik i juni månad. Behovet av rent vatten till befolkningen ökar givetvis med temperaturen som når 45-50 grader senare under sommaren.

Under projektets gång har installation av sim-kort skett i vattenkioskerna för att kunna övervaka maskinernas status och ge en löpande och för oss väsentlig informationsinsamling.

Bolagets ledning är efter besök på plats i Hyderabad, inkluderande möten med politiker, stadens borgmästare och lokal befolkning, medvetna om att projektet har en mycket hög status och prioritet hos beslutsfattare. Vår uppfattning är att det idag inte finns någon egentlig konkurrerande vattenförsörjning i staden förutom smutsigt vatten i stadens ledningar, eller dyrt buteljerat vatten.

Avtalet är en s.k BOO, vilket innebär att Josab bygger, äger och ansvarar för den tekniska funktionen under avtalstiden. Parterna är i avtal överens om fördelningen av intäkterna, varvid Josab erhåller en högre andel i början av projektet, som kompensation för den investering som Josab gör, för att sedan erhålla en lägre andel under resterande tid upp till 7 år för respektive maskin. Kalkylen för Josab med denna försäljningsmodell är väsentligt bättre jämfört med en direkt försäljning av maskinerna.

Bolaget ser idag att maskinerna kommer att bli en del av den normala vattenförsörjningen i staden under överskådlig tid.

Så snart det finns tillförlitlig statistik med faktisk försäljning under en längre tidsperiod, och med ett tillräckligt antal maskiner, som underlag kommer bolaget att ge en uppdaterad prognos för projektet.

 

För ytterligare information kontakta: 

Johan Gillgren
VD, Koncernchef
Josab International AB (publ)
Telefon: +46 (0)8 121 389 00
E-post: johan.gillgren@josab.com 

Om Josab International AB

Josab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Josab International är listat på AktieTorget med koden JOSA.

Prenumerera

Dokument & länkar