Block_002

Report this content

Bästa aktieägare, 

I enlighet med tidigare kommunicerad information, så kommer här en ny uppdatering från oss på JS Security. Uppdateringen omfattar vidareutveckling samt försäljnings- och affärsuppdrag.

Beträffande försäljning, så har JS Security inlett en fördjupad diskussion, d.v.s. nästa steg i försäljningsprocessen med tre stycken aktörer beträffande Bolagets tjänst ’’Security-as-a-service’’.

Dessa tre företag befinner sig nu i stadiet för upprättande av kravspecifikationer. 

Kravspecifikationerna lägger grunden i infrastrukturen och den funktionalitet samt eventuella tillägg som de potentiella kunderna önskar inom ramarna för deras specialanpassade versioner av Security-as-a-service. De potentiella kunderna återfinns inom juridik, finans samt försäkring. 

‘’Vi befinner oss nu, efter långa dialoger och processer, äntligen i slutskedet och hoppas att de skall bära frukt i närtid.’’, säger Christopher Ramstedt, operativ chef och IR-ansvarig.

Parallellt med försäljning samt utveckling, så utvärderar vi våra försäljningsprocesser för att effektivisera försäljningsarbetet samt korta ner tiden från initial kontakt till ingått avtal. 

Därtill så är vi i full gång med planering av fortsatt vidareutveckling under kommande år. Vi planerar att i närtid släppa en uppdatering och förnyad utvecklingsplan, som visar de steg som följer efter slutförandet av R1, vår första kommunicerade utvecklingsplan.

Utöver ovan, så planerar vi att i slutet av året, lansera delar av vårt uppdaterade decentraliserade nätverk i en “early access”-kampanj. Detta möjliggör för både aktieägare, privatpersoner samt andra intressenter på marknaden, att vara en del i JS Securitys utveckling samt rent fysiskt bli en del av vår fortsatta byggnation av vårt decentraliserade nätverk. Samtliga individer som ansluter sig via vår early access-kampanj kommer att allokera lagringsutrymme till nätverket, vilket över tid bidrar till att vår vision blir till verklighet.

Vi kommer fortsatt att proaktivt driva bolaget i rätt riktning, i linje med våra olika fokusområden, för att således skapa ytterligare värde till alla våra aktieägare.

Nästa block, ‘’Block_003" kommer att publiceras den 3 november 2021.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech


Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

 
Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar