Block_003

Report this content

Bästa aktieägare, 

Här kommer en ny uppdatering från oss på JS Security.

Vi har nu initierat den sista utvecklingsfasen inom ramarna för R1 (Roadmap 1). Detta innebär att ‘’Node Provider´´-applikationen inom kort öppnas upp för ‘’early-access’’. Node Provider-applikationen är den delen av nätverket som möjliggör för aktieägare, privatpersoner samt andra intressenter, att ansluta sig till nätverket. Testningen har hittills gått enligt våra förväntningar. Nu återstår en liten del utveckling, parallellt med ‘’bounty testning’’ för att sedan sjösätta och öppna upp för ‘’early-access’’. 

Vi kommer därtill att skapa en ‘’Node Explorer’’-miljö, där intressenter ges möjligheten att i realtid överblicka nätverket. I Node Explorer kommer antalet noder, lagringskapacitet m.m. att presenteras detaljerat.

Vidare har vi fått en otroligt bra spridning på vår IOS-app, vilket kommer förenkla anslutandet av noder till nätverket. Vi har idag en användarbas på 473 personer enbart i USA, där engagemangsgraden uppgår till hela 93%. Totalt har vi en användarbas om 716 enskilda individer. 

‘’Vi ser stora möjligheter att ansluta dessa användare till vår Node Provider-applikation, vilket skulle i sin tur innebära att vi kan ha upp till 716 aktiva noder, d.v.s. lagringsenheter i vårt decentraliserade och distribuerade P2P-nätverk redan från lansering.’’ säger Christopher Ramstedt, operativ chef och IR-ansvarig

‘’Värt att lyfta är att trots att noder kan finnas på olika geografiska platser runt om i världen, så kommer vi fortsatt att vara ‘’Cloud Act’’ säkrade. Detta medför att vi kan använda oss av en global lagringsstruktur, utan att falla under Cloud Act-förordningen som andra aktörer inom branschen gör.’’ tillägger Christopher Ramstedt 

Vi har även under senaste månaderna fortsatt utvecklingen av vår Investor Relations-app, vilket har medfört att flertalet uppdateringar har publicerats. I den senaste uppdateringen har vi förbättrat informationshanteringen samt våra push notiser. Detta har förbättrat processen med att snabbt och effektivt kunna publicera information till våra aktieägare och andra intressenter.

Vi ber samtliga personer som har laddat ner vår Investor Relations-app, att uppdatera till den senaste versionen som finns tillgänglig på App Store. I vissa sällsynta fall så kan man behöva ta bort appen, och sedan installera den på nytt för att genomföra uppdateringen

Sist, men inte minst, publicerade vi igår information kring ett potentiellt förvärv, vilket kändes naturligt att lyfta i detta utskick. JS Security ingick igår ett LOI med Stonebeach AB, om att förvärva samtliga aktier i företaget. 

‘’StoneBeach är ett väletablerat företag inom informationssäkerhet samt ‘’enterprise content services’’. Synergierna mellan JS Security och StoneBeach är otroligt fina, och kommer addera ett stort mervärde till koncernen i form av ytterligare spetskompetens, befintliga kunder inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin.’’ säger Pontus Wilgodt, tf VD

Läs hela pressmeddelandet om det tilltänkta förvärvet här: https://investor.jssecurity.tech/newsandpress/js-security-har-ingatt-loi-om-att-forvarva-stonebeach/

Vi kommer fortsätta att sondera marknaden efter ytterligare förvärv att komplettera vår verksamhet med. Detta parallellt med vårt arbete kring försäljning, samarbeten och partnerskap samt affärsutveckling, för att fortsatt addera värde till våra aktieägare.

Nästa block, ‘’Block_004" kommer att publiceras den 18 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.


Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar