Förtydligande i samband med dagens rapporterade insynsförsäljning

Report this content

Aleko Invest AB, som helägs av närstående till Hampus Nyström, VD för JS Security Technologies Group AB, har avyttrat 23 000 aktier. Hampus Nyström, VD, har ej avyttrat några aktier.

Aleko Invest AB kvarstår med 318 470 aktier.

 

I linje med vad som tidigare har kommunicerats till marknaden i informationsmemorandumet, är Hampus Nyströms, direkta och indirekta innehav under lock-up på 12 månader.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Hampus Nyström, VD 

 

E-post: hampus@jssecurity.tech

 

ir@jssecurity.tech

 

Om JS Security 
 

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm. 

Prenumerera

Dokument & länkar