Grundare förvärvar aktier i JS Security

Report this content

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) meddelar idag att en av Bolagets grundare, Christopher Ramstedt, har förvärvat aktier i Bolaget.
 

Christopher Ramstedt har förvärvat 4 200 st aktier i JS Security genom sitt helägda bolag CMR Equity AB. Efter förvärvet uppgår Christopher Ramstedts sammanlagda aktieinnehav, privat och genom bolag, till 504 210 aktier, motsvarande 7,96% av kapital och röstetal. 

 

Denna publicering föranleds av att JS Security har beslutat att på eget initiativ publicera förvärv eller försäljningar av aktier i Bolaget som utgörs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget. Detta i enlighet med Bolagets strategi kring tydlig kommunikation med investerare, aktieägare och analytiker.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

 

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.