JS Security inleder samarbete med Techlove i syfte att stärka utvecklingsavdelningen

Report this content

JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) inleder samarbete med Techlove AB i syfte att stärka Bolagets utvecklingsavdelning ytterligare. 

Bakgrunden till samarbetet är JS Securitys inträde i en stark tillväxtfas samt offentliggörande av sin 6 månaders utvecklingsplan med målsättningen om att bygga ett nationellt självförsörjande datalagringssystem med tillhörande nätverk.  
  

Inom ramarna för samarbetet ska Techlove förse JS Security med utvecklare i linje med den specifika kompetens inom systemutveckling som Bolaget efterfrågar. Initialt så förstärks Bolagets utvecklingsavdelning av två personer med sammanlagt över 25 års erfarenhet av avancerad systemutveckling och en bakgrund från företag som bl.a. Tobii, Telia, Eniro, SJ, IKEA samt Peab.

 

”Samarbetet med Techlove ligger helt i linje med vår offensiva utvecklingsplan som marknaden tidigare fått tagit del av. Vi har valt Techlove då de har den kompetensen som vi eftersökt samt därtill, fina och högt värderade referenser. Förstärkningen av utvecklingsavdelningen möjliggör ett högre tempo samt en bredare kunskapsbas.” säger Pierre Grönberg, grundare och CTO.
 

Om Techlove

Techlove är ett konsultbolag inom utveckling och förvaltning av system, appar och webbplatser. Techlove älskar både människor, teknik och samspelet däremellan. Därför är Techlove bra på att matcha kundens behov med rätt konsult. Techlove coachar sina konsulter, och håller samman relationen på ett tryggt och säkert sätt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig

ir@jssecurity.tech
 

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.