• news.cision.com/
  • JS Security/
  • JS Security presenterar nästa steg mot en nationell självförsörjande infrastruktur inom säker datalagring

JS Security presenterar nästa steg mot en nationell självförsörjande infrastruktur inom säker datalagring

Report this content

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) presenterar nästa steg i Bolagets riktning mot att skapa ett nationellt självförsörjande datalagringssystem. I detta steg ligger initialt vidareutveckling av Bolagets grundinfrastruktur för att således skapa en ny produkt, som andra företag i sin tur kan använda sig utav vid byggnation av decentraliserade applikationer.
 

JS Security ska vidareutveckla Bolagets grundinfrastruktur som i dagsläget är grunden till plattformen i Bolagets produkt Delta/NET. Detta i enlighet med Bolagets vision om att bygga en nationell självförsörjande infrastruktur inom säker datalagring.


Vidareutvecklingen innebär decentralisering av landets datalagringsinfrastruktur där varje individ kan lagra sin information samt vara delaktig i vart informationen lagras.


Grundinfrastrukturen är plattformen som Bolagets produktutbud baseras på. Det är grundinfrastrukturen som säkerställer att filer, data och information lagras på ett säkert sätt. Vidareutvecklingen innebär nu att Bolaget utvidgar användningsområdet för sin infrastruktur och möjliggör för företag att implementera sina tjänster och funktionalitet ovanpå Bolagets infrastruktur och blockkedja.


JS Security erhåller initialt intäkter via licensavgift för utnyttjandet av Bolagets infrastruktur och blockkedja, vilket skapar nya intäktskällor för Bolaget. Utvecklingen beräknas fortlöpa under nästkommande sex (6) månader.


"Vi utvecklar och lägger dagligen nya byggstenar i grunden till en självförsörjande infrastruktur. Vi kämpar tillsammans mot målet om att varje enskild person och företag skall äga sin egen data utan att något företag eller myndighet ska ha åtkomst.’’, säger Pierre Grönberg, Grundare & Head of Development.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hampus Nyström, VD
E-post: hampus@jssecurity.tech

ir@jssecurity.tech


Om JS Security

 JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker centraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.