• news.cision.com/
  • JS Security/
  • JS Security presenterar sin 6 månaders utvecklingsplan i enlighet med tidigare kommunicerad information

JS Security presenterar sin 6 månaders utvecklingsplan i enlighet med tidigare kommunicerad information

Report this content

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’ eller ‘’Bolaget’’) presenterar sin 6 månaders utvecklingsplan, en s.k. roadmap, kopplat till den tidigare kommunicerade informationen kring nästa steg i Bolagets riktning mot att skapa ett nationellt självförsörjande datalagringssystem.
 

JS Security presenterar sin roadmap för de milstolpar Bolaget ser framför sig på vägen mot ett självförsörjande nationellt datalagringssystem med tillhörande nätverk. I bifogat dokument beskrivs kommande milstolparna samt tillhörande information mer detaljerat. 

Nedan beskrivs kommande milstolpar i korthet:

 

POC-nätverket

POC-nätverk är det nätverk som för närvarande används i befintliga Bolagets produkter. POC-nätverket kommer att vidareutvecklas till ett ‘’AlphaNet’’ och senare släppas under namnet ‘’MainNet’’.

 

Security-as-a-service
 

Delta/NET genomgår ett namnbyte till Security-as-a-service. Detta är JS Securitys första B2B-produkt som erbjuder Bolagets kunder ett säkert sätt att lagra, hantera och dela lagrade filer inom sin organisation.

 

I den här fasen kommer JS Security att modifiera det underliggande API:et och implementera det till Bolagets POC-nätverk. Utöver modifiering av underliggande API samt implementation till POC-nätverket, så kommer Bolaget att lansera en uppsättning nya verktyg och funktioner för att göra systemet mer användarvänligt.

 

AlphaNet & MainNet
 

AlphaNet blir den första versionen i Bolagets produktionsnätverk avseende det nya underliggande nätverket. Inledningsvis kommer Bolaget ansluta befintliga partners och kunder för en testperiod. Resultaten från perioden kommer ge Bolaget detaljerad information och riktlinjer för vidareutvecklingen framåt. När testningen är klar och godkänd, kommer Bolaget att lansera slutprodukten av utvecklingsplanen under namnet “MainNet”. MainNet kommer innehålla en uppsättning nya funktioner, en privat/offentlig blockkedja för organisationer samt automatisering, skalbarhet och säkerhet.

 

Försäljning och partnerskap
 

Parallellt med utvecklingsplanen kommer JS Security att fortsatt aktivt arbeta med försäljning av Bolagets befintliga produkter samt bearbeta partnerskap och samarbeten.

 

‘’Det är helt i linje med vår strategi som marknaden tidigare har fått tagit del av och den tillväxtfas som vi nu har klivit in i. Detta innebär ytterligare kliv för oss mot målet om ett nationellt självförsörjande datalagringssystem med tillhörande nätverk. Med detta placerar vi oss i framkanten av decentraliserad datalagring. Vi kommer utöver vidareutveckling nästkommande månader parallellt arbeta hårt med försäljning av vår befintliga produkt Delta/NET, framledes ‘’Security-as-a-service’’ samt bearbetning av partnerskap och samarbeten’’ säger Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig

ir@jssecurity.tech

 

Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.