JS Security publicerar fallstudie avseende arbetet hos Scania

Report this content

JS Security Technologies Group AB (‘’JS Security’’) har publicerat en fallstudie avseende det arbete som dotterbolaget Stonebeach AB (‘’StoneBeach’’) utfört hos lastbilstillverkaren Scania CV AB (‘’Scania’’) i Södertälje.

Som tidigare kommunicerats erhöll JS Security under december 2021 nya inköpsordrar om ett totalt ordervärde om 5,4 MSEK. Ordrarna avser dotterbolaget StoneBeach fortsatta arbete hos lastbilstillverkaren Scania i Södertälje.

”Dessa inköpsordrar i kombination med den just avslutade fallstudie visar att JS Security är på god väg mot ett kommersiellt genombrott.” säger Pontus Wilgodt, tf VD JS Security

Läs fallstudien här: https://www.jssecurity.tech/customer/scania-cv-ab

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.


Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.