Kvartalsrapport första kvartalet 2021

Report this content

Kvartal 1, 2021

  • Totalt intäkter för perioden uppgick till 0,4 MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,2 MSEK.
  • Balansomslutning uppgick till 1,9 MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK. 
 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

 
  • Inledande möte med riksdagsledamöterna Mikael Larsson och Niels Paarup-Petersen avseende långsiktigt samarbete med målet att säkra Sverige datahantering.

  • Utveckling av Investor Relations-app
  • Ny hemsida och grafisk identitet som bättre överensstämmer med vår vision 
 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 
  • Bolagets emission av units avslutades den 30 april 2021 inför noteringen på Spotlight Stock Market. Den totala teckningen uppgick till cirka 103 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 1292 procent. Se även pressmeddelande från 3 maj 2021. Första handelsdag var den 12 maj 2021.

  • Lansering av Investor Relations-app
  • Lansering av investor.jssecurity.tech 
 

VD har ordet

 
JS Securitys notering på Spotlight Stock Market ger oss de förutsättningar vi behöver för att ta nästa steg i tillväxtresan. Vi får nu möjligheterna att fortsätta vidareutvecklingen av bolaget men också möjligheten att fullt ut lägga fokus på vår vision och produkter framåt. Vi har som mål att lägga grunden för framtiden. Hur ska och kan data lagras säkert. Vår vision är att varje företag, organisation eller person ska äga sin information och data. Vi tycker det är fel att ett företags eller en individs data ska lagras centraliserat utanför Sveriges gränser och, utan någon garanti eller backup i vissa fall. Samhället som helhet och företag i synnerhet är och kommer bli än mer beroende av den data och information som skapas.Vår syn på hur information och data ska lagras kan illustreras av exemplet med patientjournaler. Du som individ äger inte din egna data och har ingen möjlighet att kontrollera vem som har tillgång till din data eller hur informationen används. Detta vill vi ändra på. Vi vill att företag, organisationer och privatpersoner ska äga sin egna information och ha möjligheten att själva bestämma vem som ska ha tillgång till informationen samt att se vem som har haft tillgång. 

Våra produkter och tjänster utgår ifrån samma princip. Vi vill avveckla den centraliserade lagringen och där företaget inte behöver lita på en leverantör, utan kan lita på sin egna organisation. JS Security ska inte ses som en leverantör utan företagen ska äga sin information direkt, utan oss. Vi tillhandahåller infrastrukturen som lägger grunden för den decentraliserade lagringen och du som organisation för din egen talan för din egna data och information.

Vi blickar nu framåt och vårt team av utvecklare brinner för framtiden och möjligheterna som finns med detta nya användningsområde av blockkedjan. Vi står inför en spännande framtid och behovet på marknaden bedömer vi som stort utifrån att samhället som helhet blir än mer digitaliserat för varje dag som går samt de nästan dagliga nyheterna om företag som råkat ut för dataintrång.

Marknaden för molnlagring beräknas år 2023 uppgå till 623,3 miljarder USD, samtidigt som den globala kostnaden för dataläckor och cyberkriminalitet uppskattas till 6 biljoner USD år 2021. Vi står inför ett teknikskifte kring hur data, filer och information ska lagras, för att kunna lagras säkert över tid.

Vi blickar nu framåt och är i full gång med att stärka upp vår organisation. Vi ser väldigt positivt på de kommande kvartalen och ser fram emot våra kommande aktiviteter. 

Teckningsperioden genomfördes efter periodens utgång. Emissionen blev övertecknad till 1292 procent. Vi är mycket glada och tacksamma över det stora intresset marknaden visat. Första handelsdag var den 12 maj 2021. Jag har stark tilltro till att noteringen av Bolaget är rätt steg för att accelerera och bygga ett ökat och långsiktigt värde för våra aktieägare.

Stockholm, 17 maj 2021

Hampus Nyström, VD


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hampus Nyström, VD

E-post: hampus@jssecurity.tech

ir@jssecurity.tech


Om JS Security

JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker centraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera