Publicering av JS Securitys årsredovisning 2021

Report this content

JS Security Technologies Group AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida investor.jssecurity.tech samt bifogad i detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som har begärt det. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.


Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.