VD-uppdatering

Report this content

Årets tredje kvartal är förbi och jag kan nu sammanfatta en händelserikt period för JS Security, präglat av framsteg inom både utveckling och kundbearbetning. Det är med stolthet jag kan konstatera att vi har en robust affärsmodell samt en stark och kompetent organisation för att ta JS Security till nya höjder.

Stort fokus har fortsatt lagts på utveckling i linje med vår tidigare kommunicerade utvecklingsplan. Utvecklingen löper på enligt våra estimat, och vi tar nya kliv för varje dag som går.
 
Vid årsskiftet så kommer vi ha en första version av ett helt eget decentraliserat nätverk som verifieras med blockkedje-teknik, där den uppladdade datan är end-to-end krypterad med NSA (USA:s nationella säkerhetsbyrå) godkända AES 256-bit krypteringen. Enbart krypteringen ger ett ogenomträngligt skydd. Nätverket drivs av oss, men datan ägs av noder och användare, där personer som sitter på Mac, Linux eller Windows kan bidra med en del av sin hårddisk till nätverket. Alltså förse JS Security med lagringsutrymme. 
 
Detta ökar även våra redan stora marginaler mot kund, och ger oss en bra skjuts på vägen mot vår vision om ett nationellt självförsörjande datalagringsnätverk.
 
Vi har vidare arbetat både hårt och aktivt med kundbearbetning kopplat till vårt befintliga produktutbud, vilket vi börjar se kan bära frukt. I spåren av pandemin och de restriktioner som då sattes, resulterade i ett ökat distansarbete för många företag. Detta har inneburit en katalysator för samhällets digitalisering, vilket drastiskt ökat antalet cyberrelaterade brott. Vi är väl positionerade på marknaden för att dra nytta av detta. 
 
Vi upplever en ökad köplust ute hos företagen. Delvis tack vare att problematiken kring cyberrelaterade brott uppmärksammas allt mer i media och att företagen själva inser den alternativ kostnad som kan uppstå om dem blir drabbade. Fokuset ligger fortsatt på att bearbeta marknaden och att skapa ytterligare affärsmöjligheter.
 
Vi kommer nu under det fjärde kvartalet att fortsätta arbeta enligt vår strategi för att skapa ytterligare långsiktigt värde till alla våra aktieägare.
 
Pontus Wilgodt
tf VD, JS Security

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech
 
Om JS Security
 
JS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av avancerad teknologisk infrastruktur och plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.
 
Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.
 

Prenumerera

Dokument & länkar