JSB ökar satsning på egen utbildning

JSB ökar satsningen på utbildning av sina medarbetare.
– Utbildningarna i JSB-skolan gynnar både företaget och våra anställda, säger personalchef Jan Johansson.

Utbildningarna i JSB-skolan är utformade efter medarbetarnas behov. Parallellt med arbetet pågår utbildningar inom teknik, juridik, arbetsmiljö, ledarskap, med mera.

JSB-skolans arbetsledarutbildning löper under tre år. I augusti var det avslutning med diplomutdelning för deltagarna som började utbildningen 2012.

– I januari börjar vi en ny arbetsledarutbildning för kommande tre år. Om cirka ett år startar JSB-skolan dessutom en helt ny utbildning där vi vidareutbildar våra platschefer och arbetsledare till Diplomerad platschef, säger personalchef Jan Johansson.

John Svensson Byggnadsfirma AB (JSB) med huvudkontor i Karlshamn verkar framförallt i södra Sverige inom entreprenader, byggservice och projektutveckling i egen regi. Företaget har ca 250 anställda och en årsomsättning om ca 1 300 mnkr.

Meddelandet är utsänt av JSB.
För vidare information kontakta VD Pether Fredholm direkt 0708-310 255 eller pether.fredholm@jsb.se
Se även www.jsb.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar