JSB skriver partneringkontrakt på 500 miljoner kronor

Report this content

Den 20e Juli vann JSB en strategisk partneringupphandling med Karlshamns kommun som beställare.

Igår tecknade Pether Fredholm, VD JSB, och kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattson (S) avtalet.

− Samverkansavtalet innebär att vi har tagit steget in i ett helt nytt sätt att upphandla entreprenörer som bygger på att vi tillsammans och i samklang satsar och utvecklar vår kommun. Avtalet ger oss även ökade möjligheter att skapa praktiktjänster för våra byggelever och arbetsprövning för invånare med funktionsnedsättning, säger Per-Ola Mattsson (S).

Partnering innebär ett djupare samarbete mellan beställare och entreprenör. Ett sådant samarbete betyder att man tillsammans tar fram och styr byggprojekten. Just denna upphandlingen omfattar 7 olika projekt och cirka 500 miljoner kronor.

Avtalet omfattar följande projekt med en tidsram på 5 år;

  • Nybyggnation av skola i Mörrum, för cirka 500 elever
  • Ny återvinningsstation 
  • Ombyggnation samt tillbyggnation av Hällaryds skola, förskola och bibliotek
  • Nybyggnation av LSS-boende med cirka 6 lägenheter
  • Tillbyggnation av Jössarinken, ny ishall
  • Ny brandstation inom Karlshamns kommun
  • Ombyggnad/tillbyggnad av Tubbarydsområdet

För mer information, kontakta Per-Ola Mattsson (S), telefon 073 503 30 92 och Pether Fredholm, telefon 0708 31 02 55.

JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling med stort fokus på att bidra till ett bra samhälle. Vi är stolta över tilldelningen och ser fram emot att få vara en aktiv del i att utveckla Karlshamns kommun. Vi har en erfaren och välmeriterad organisation som kommer agera som nyckelpersoner i projekten, säger Pether Fredholm.

Taggar:

Media

Media

Citat

Avtalet ger oss även ökade möjligheter att skapa praktiktjänster för våra byggelever och arbetsprövning för invånare med funktionsnedsättning
Per-Ola Mattsson (S)