JSB skriver partneringkontrakt på 500 miljoner kronor

Den 20e Juli vann JSB en strategisk partneringupphandling med Karlshamns kommun som beställare.

Igår tecknade Pether Fredholm, VD JSB, och kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattson (S) avtalet.

− Samverkansavtalet innebär att vi har tagit steget in i ett helt nytt sätt att upphandla entreprenörer som bygger på att vi tillsammans och i samklang satsar och utvecklar vår kommun. Avtalet ger oss även ökade möjligheter att skapa praktiktjänster för våra byggelever och arbetsprövning för invånare med funktionsnedsättning, säger Per-Ola Mattsson (S).

Partnering innebär ett djupare samarbete mellan beställare och entreprenör. Ett sådant samarbete betyder att man tillsammans tar fram och styr byggprojekten. Just denna upphandlingen omfattar 7 olika projekt och cirka 500 miljoner kronor.

Avtalet omfattar följande projekt med en tidsram på 5 år;

  • Nybyggnation av skola i Mörrum, för cirka 500 elever
  • Ny återvinningsstation 
  • Ombyggnation samt tillbyggnation av Hällaryds skola, förskola och bibliotek
  • Nybyggnation av LSS-boende med cirka 6 lägenheter
  • Tillbyggnation av Jössarinken, ny ishall
  • Ny brandstation inom Karlshamns kommun
  • Ombyggnad/tillbyggnad av Tubbarydsområdet

För mer information, kontakta Per-Ola Mattsson (S), telefon 073 503 30 92 och Pether Fredholm, telefon 0708 31 02 55.

JSB är ett företag inom Bygg- och projektutveckling med stort fokus på att bidra till ett bra samhälle. Vi är stolta över tilldelningen och ser fram emot att få vara en aktiv del i att utveckla Karlshamns kommun. Vi har en erfaren och välmeriterad organisation som kommer agera som nyckelpersoner i projekten, säger Pether Fredholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Avtalet ger oss även ökade möjligheter att skapa praktiktjänster för våra byggelever och arbetsprövning för invånare med funktionsnedsättning
Per-Ola Mattsson (S)