JSB SYD CERTIFIERAR KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

JSB Syd, helägt dotterbolag till John Svensson Byggnadsfirma AB (JSB) är nu tredjepartscertifierad inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

– I grunden handlar det om trygghet för alla, från medarbetare och deras familjer till kunder, boende och brukare. Vi jobbar kontinuerligt för att höja våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål, säger Petra Waltersson, Kvalitets- och miljöchef.

Certifieringarna är kvitto på att JSB:s verksamhetsledningssystem uppfyller internationell standard enligt ISO 9001 för kvalitet, ISO 14001 för miljö samt OHSAS 18001 för arbetsmiljö. Certifikaten har utfärdats av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

JSB föregångare
Att upprätthålla och utveckla ett verksamhetsledningssystem är ett ständigt pågående arbete, där varje medarbetare har ett ansvar. Certifieringen innebär en regelbunden uppföljning och att det fortlöpande görs förbättringar. Allt kontrolleras av utomstående revisorer.

Moderbolaget JSB var 2012 bland de första att certifiera hela verksamheten.

– JSB blev en föregångare i byggbranschen. Det tänker vi fortsätta vara, säger VD Pether Fredholm.

John Svensson Byggnadsfirma AB med huvudkontor i Karlshamn verkar framförallt i södra Sverige inom entreprenader, byggservice och projektutveckling i egen regi. Företaget har ca 250 anställda och en årsomsättning om ca 1 000 mnkr.

Meddelandet är utsänt av JSB.

För vidare information kontakta VD Pether Fredholm
dir 0708-310 255 eller pether.fredholm@jsb.se

Se även www.jsb.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar