Ansökan om tillstånd

JSM Financial Group AB (publ) har idag ansökt hos Finansinspektionen om tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter för sina två dotterbolag JSM Capital AB och Cash2you Nordic AB.

Dotterbolagen bedriver tillståndspliktig verksamhet och verkar för närvarande under övergångsreglerna till lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Bolagen kan idag inte ange en tidpunkt när ansökningarna är behandlade.

JSM Financial Group AB bedriver genom dotterbolag utlåning till allmänheten. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you.

Varberg den 1 september 2014.

JSM Financial Group AB (publ)

Martin Jönsson

+46 (0)70-56 56 550

martin@jsmgruppen.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

JSM Financial Group AB är ett holdingbolag som äger bolagen JSM Capital AB samt Cash2you Nordic AB. Bolaget startades 2013.

Dotterbolagen bedriver utlåning till allmänheten. Krediterna utgörs av blancokrediter om maximalt 25 000 kronor per person och dotterbolag med löptider mellan ett och fem år. Dotterbolagen är registrerade som finansiella institut hos Finansinspektionen. Bolagen marknadsför sig under varumärkena Cashbuddy och Cash2you. Mer information finns på respektive bolags hemsida.

www.cashbuddy.se

www.cash2you.se

Prenumerera