Rapporteringen om snusbeskattningen är missvisande

Regeringen har annonserat en planerad höjning av punktbeskattningen av tobak med 3 procent för cigaretter respektive 22 procent för snus. Under torsdagen (3 april) rapporterade flera medier en grovt missvisande bild av effekten av en sådan skattehöjning. Joakim Nilsson, kommunikationsdirektör på JTI Sweden, reder ut begreppen:

Fakta: Punktbeskattningen av cigaretter är idag mycket högre än för snus. Så fortsätter det att vara även efter regeringens planerade skattehöjning.

Om punktbeskattningen av cigaretter höjs med 3 procent och punktbeskattningen av snus höjs med 22 procent:

 • Punktskatten (fast + rörlig punktskatt) på ett cigarettpaket ökar från 27,35 kronor till 28,32 kronor.
 • Punktskatten (fast + rörlig punktskatt) på en cigarett ökar från 1,44 kronor till 1,49 kronor.
 • Punktskatten på en portion snus ökar från 0,39 kronor till 0,47 kronor.
 • Punktskatten på en dosa (21 gram) portionssnus ökar från 8,1 kronor till 9,9 kronor.
 • Efter annonserad skattehöjning blir punktskatten därmed 28,32 kronor på ett cigarettpaket och 9,9 kronor på en dosa med 21 gram portionssnus.

Fakta: I mediernas rapportering har beskattningen av cigaretter jämförts med beskattningen av lössnus – det är inkorrekt och missvisande.

 • Lössnus punktbeskattas alltid per kilogram snus. Cigarettpaket punktbeskattas utifrån antalet cigaretter. Att jämföra lössnus med cigaretter är missvisande.
 • En rättvis jämförelse är lössnus gentemot rulltobak (lös tobak för egen rullning av cigaretter), där snusskatten idag uppgår till 385 kronor per kg, medan skatten på rulltobak uppgår till 1732 kronor per kg.
 • Punktskatten på 42 gram lössnus (en normaldosa) blir efter annonserad skattehöjning 19,8 kronor.
 • Punktskatten på motsvarande 42 gram rulltobak (normalvikt på Sveriges ledande rulltobaksmärke är 35 gram) blir efter annonserad skattehöjning 72,74 kronor.
 • Punktskatten på en dosa lössnus (42 gram) är därmed 52,94 kronor lägre än punktskatten på en motsvarande mängd rulltobak.

Fakta: Snus fortsätter att kosta mindre än cigaretter

 • Den billigaste snusdosan (20 portioner) i handeln kostar idag cirka 17 kronor. Det billigaste cigarettpaketet i handeln idag kostar cirka 43 kronor. Nästan alla snusdosor fortsätter att vara billigare än ett cigarettpaket även efter annonserad skattehöjning.
 • I några få undantag kan skattehöjningen medföra dyra snusdosor som kostar mer än ett cigarettpaket, men priset beror i dessa fall till största delen på höga marginaler, och är inte en direkt effekt av skattehöjningen.

Fakta: Statens skatteintäkter från cigaretter är betydligt högre än skatteintäkterna från snus

2012 uppgick statens totala skatteintäkter från tobaksbeskattning till uppskattningsvis:

 • 9,1 miljarder kronor för cigaretter.
 • 2,3 miljarder kronor för snus.
 • Statens totala skatteintäkter från cigaretter är alltså mycket högre än skatteintäkterna från snus.

Avslutande kommentar

För att förstå effekterna av regeringens annonserade höjning av punktbeskattningen på tobak behövs inte enbart kunskap om det svenska systemet för punktbeskattning – det krävs dessutom kunskap om hur marknaderna för cigaretter och snus fungerar samt hur tobaksprodukter är prissatta i Sverige.

En stor skillnad mellan snus och cigaretter är risken för smuggling, som är betydligt högre för röktobak. Snus, som inte får säljas i övriga EU-länder, utsätts inte på samma sätt som cigaretter för en ökad risk för smuggling. Detta är också en viktig aspekt att ta med in i en seriös punktskattediskussion.

Den svenska snusmarknaden har länge präglats av en brist på konkurrens. Idag konkurrerar flera svenska snusproducenter på snusmarknaden, däribland JTI Sweden. Konkurrensen har resulterat i en alltmer dynamisk svensk snusmarknad med marknadsanpassad prissättning och ett varierat utbud av produkter.

JTI Sweden är ett dotterbolag till JTI, en av världens ledande tobaksproducenter. JTI har 27 000 anställda och verksamhet i 120 länder. I Sverige är JTI marknadsledande på cigarettmarknaden med några av landets mest välkända varumärken: Camel, Winston, Blend, Level, John Silver och Right. Snus marknadsförs och säljs under varumärkena LD, Camel och Gustavus. Allt vårt snus produceras i JTI:s egen snusfabrik i Vårgårda. Du kan läsa mer om JTI på vår hemsida: www.jti.com eller www.jti.com/sweden.

Taggar:

Om oss

JTI Sweden är ett dotterbolag till JTI, en av världens ledande tobaksproducenter. JTI har 45000 anställda och verksamhet i 130 länder. I Sverige är JTI marknadsledande på cigarettmarknaden med några av landets mest välkända varumärken: Camel, Winston, Blend, Level, John Silver och Right. Snus marknadsförs och säljs under varumärkena LD och Nordic Spirit. Allt vårt snus produceras av Nordic Snus, med snusfabrik i Vårgårda. Du kan läsa mer om JTI och Nordic Snus på våra hemsidor: www.jti.com/sweden och www.nordicsnus.se

Prenumerera