Analysguiden: "En ny spelkoncern tar form inför händelserikt 2021"

Report this content

Värdeskapande förvärv genererar möjligheter. 

Förvärvar spelstudio med tungt IP och positivit kassaflöde

Måndagen bjöd på spännande nyheter från Three Gates när man tillkännagav nästa steg i den uttalade expansiva förvärvsstrategin. Denna gång är det den Hamburg baserade spelstudion gameXcite med 7 anställda som införlivas i den växande spelkoncernen. Det största projektet för spelstudion är för närvarande nylanseringen av det populära mobilspelet Asterix & Friends, baserat på den världskända franska IP:n ”Asterix”. Omlanseringen innebär en omfattande uppdatering med nytt innehåll och förbättrad funktionalitet. Spelet har funnits en tid och har som mest genererat intäkter på omkring 2,5 miljoner kronor på månadsbasis. Vid förvärvstillfället har spelet en lojal spelarbas på omkring 100 000 månatliga användare vilket genererar nettointäkter på 3,7 miljoner kronor årligen. Intäktsmodellen är en blandning av reklamintäkter och ”in-app” köp. gameXcite har en 3 årig licens till ”Asterix” och planerar ytterligare ett spel med det populära IP:t, vilket förväntas mjuklanseras senare under året eller början av 2022. 

Förvärvet förväntas bidra med en årlig omsättning på omkring 4 miljoner kronor och ett positivt nettoresultat. Med förvärvet tar bolaget ett viktigt steg i sin expansionstrategi och utökar portföljen med ett bevisat lönsamt spel med ett välkänt varumärke i bakgrunden. Utöver detta så innebär förvärvet synergieffekter i hela koncernen, där bland annat gameXcites vd Patrick Streppel bidrar med viktig kompetens främst kring affärsutveckling, licenseringsarbete samt ett omfattande nätverk inom branschen i Asien. 

Genomför riktad emission om cirka 15,7 miljoner kronor 

I syfte att finansiera förvärvet genomför Three Gates en riktad kontantemission om 15,7 miljoner kronor. Förvärvet finansieras delvis genom 0,6 miljoner euro kontant samt 0,25 miljoner euro i nyemitterade aktier, med ytterligare tillägg om spelstudion uppnår satta omsättningsmål för 2021 och 2022. 

Den rikade emissionen innebär att man inte bara säkrar finansiering för förvärvet utan också säkrar viktig likviditet och rörelsekapital för koncernen. Det innebär också att man har en möjlighet att bredda ägarbasen efter stort intresse från utvalda investerare. Man genomför även en kvittningsemission om högst 7,7 miljoner aktier för brygglån upptagna inför finanseringen samt styrelsearvoden. Totalt innebär emissionerna en utspädning av antalet aktier på omkring 40 procent och totala antalet aktier kommeer uppgå till ca 100,5 miljoner. 

Välmeriterad branschprofil stärker ledningsgruppen

I samband med nyheterna ovan tillkännagav även bolaget att man nu utsett Harald Riegler, styrelseledamot sedan 2020, till ny Chief Product Offer (CPO). Han går samtidigt in som ägare i bolaget genom att delta med 2,2 miljoner kronor i finansieringen genom kvittning av brygglån. Harald Riegler har tidigare arbetar på konsultbasis för koncernen och hade en aktiv roll i det tidigare förvärvet av Tivola Games. Harald Riegler har stor erfarenhet av branschen och har varit med och startat flera framgångsrika spelstudior, varav två sålts i närtid till Nacon och Embracer. Han tar nu en aktiv operativ roll i bolaget och kommer bidra starkt till både produktutveckling och utvärderandet av framtida förvärvsmöjligheter. 

En ny spelkoncern tar formSammantaget talar nyheterna för en spännande tid framöver för Three Gates och affärstakten ger en försmak för vad som ser ut att bli ett händelserikt 2021. I samband med att koncernen växer så annonserar man även ett planerat namnbyte till Jumpgate för att reflektera den växande koncernen. Vi ser mycket positivt på utvecklingen i bolaget och ser fram emot att följa bolaget under året. Stora synergier inom koncernen börjar redan vara uppenbara och strategin att utöka portföljen med redan kassaflödespositiva, etablerade spel kombinerat med nylanseringar har potentialen att ge stor utdelning. Vi ser fram emot att läsa rapporten som kommer om en månad och vi ser fortsatt potential till stor uppsida på sikt. 

Prenumerera