Analysguiden: En växande spelkoncern med mycket på horisonten

Report this content

Spelkoncernen Three Gates avslutar året med ett rekordkvartal.

Avslutar året med rekordkvartal

Fjärde kvartalet innebar en nettoomsättning för Three Gates på 3,1 miljoner kronor, en kraftigt ökning från 0,1 miljoner kronor samma kvartal 2019 . Detta innebär att bolaget nu ökat nettoomsättningen på helåret från blygsamma 1,1 miljoner kronor till strax över 15 miljoner kronor. Resultatet förbättras också under kvartalet, med ett EBITDA på 0,3 miljoner kronor (-3,3) och ett rörelseresultat på -1 miljon kronor (-4,3), vilket är det bästa bolaget rapporterat sedan noteringen. Detta innebär att Three Gates stänger böckerna för 2020 med ett rörelseresultat på -7,6 miljoner kronor (-4,3) och ett resultat efter skatt på -11,9 (-4,9). Den starka tillväxten under året är hänförligt till den snabbt växande koncernen, som blivit ännu större under första månaderna 2021.

Från enskild studio till växande koncern

Förvärvet av Tivola Games under 2020 har nu expanderats med ytterligare förvärv tidigt under 2021. Bolaget har förvärvat den tyska spelstudion gameXcite GmbH, med huvudprojektet Asterix & Friends, samt TableFlip, med rättigheter till en portfölj ”retro” spel. Koncernens svenska verksamhet kommer nu förläggas till det nybildade TableFlip Entertainment, som arbetar med nylanseringen av triviaspelet Wordie samt samutvecklar Hidden Animal Rescue tillsammans med Tivola. Sammantaget innebär detta en snabbt växande koncern med ett stort antal nya eller uppdaterade spel på väg ut på marknaden under det kommande året. Synergier är redan idag uppenbara inom koncernen med erfarna utvecklarteams och bred förläggarerfarenhet.

En ny koncern med stärkt balansräkning

I takt med att bolaget nu växer kraftigt så har Three Gates även påbörjat processen att byta namn till JumpGate, för att reflektera den nya organisationen och inriktningen för koncernen. Kvartalet och tiden efter det har inneburit ett antal finansieringsinitiativ. I oktober nyttjades omkring 12,9 miljoner teckningsoptioner som tillförde bolaget kring 9 miljoner kronor samt meddelades att lånet på 5,3 miljoner kronor från Tivola-förvärvet kvittats i sin helhet inklusive ränta mot nyutgivna aktier . Även en riktad emission och en kvittningsemission har genomförts, som inbringat cirka 20 miljoner kronor inför förvärvet av gameXcite. Sammantaget innebär detta att antal aktier ökar med 41,5 miljoner och bolaget står i en starkare finansiell position inför det nya året.

Läs analsyen här. 

Prenumerera