Three Gates utser Harald Riegler till Chief Product Officer

Report this content

Three Gates (“Bolaget”) har utsett Harald Riegler till Chief Product Officer (”CPO”). Rollen innebär att styra, planera och bygga ut bolagets produktportfölj och utvecklingsprocesser enligt ett konsultavtal. Harald var en nyckelperson i Three Gates förvärv av 65,7 % i Tivola Games. Han deltog i Bolagets finansiering våren 2020 och valdes senare in i styrelsen vid årsstämman samma år.

Harald är en framgångsrik entreprenör inom spelbranschen. Han grundade och ledde Sproing Interactive under många år till att bli Österrikes största spelstudio. Han var senare medgrundare till den belgiska spelstudion Neopica, som såldes till Nacon i oktober 2020, och grundare och vd för österrikiska Purple Lamp Studios, som såldes till Embracer i november 2020.  

Harald deltar med 2,2 mkr i den i dag utannonserade finansieringen genom kvittning av ett brygglån, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande.

”Efter lite mer än ett halvår i styrelsen och en hel del arbete på konsultbasis med Tivolas spelportfölj, ska det bli väldigt kul och spännande att komma in operativt på gruppnivå som ansvarig för spelutveckling i hela koncernen. Särskilt under ett år som i år när vi har sex viktiga produktlanseringar framför oss. Inte minst ska det bli roligt att via gameXcite få in Asterix & Friends i portföljen. Efter försäljningarna av Neopica och Purple Lamp så frigör jag en del tid och jag ser fram emot att ta mig an de nya uppgifterna,” säger Harald Riegler, CPO Three Gates AB.

"Det är mycket glädjande att Harald har beslutat att gå med i teamet nu när bolaget går vidare med vår förvärvsdrivna tillväxtstrategi. Jag har största respekt för Haralds förmåga och är övertygad om att han kommer att ha en nyckelroll i våra framgångar framöver", säger Don Geyer, VD Three Gates AB.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33 E-post: don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates och majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021 klockan 07:31 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar