Bra med satsningar på nyanländas etablering – men för lite kvalitet i utbildningen

Regeringen presenterar i dag en rad åtgärder för snabbare etablering av nyanlända. Jusek välkomnar ambitionen när det gäller validering, kompletterande utbildningar och förstärkning av SFI-undervisning. Förbundet är dock besviken på att regeringen inte ökar resurserna mer till de samhällsvetenskapliga utbildningarna.

Jusek driver sedan 2010 ett framgångsrikt mentorskapsprogram för invandrade akademiker. Den senaste utvärderingen visar att 80 procent av deltagarna säger att mentorskapet har ökat deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

-          Det civila samhället har mycket att erbjuda nyanlända. Genom våra kontaktnät och vårt engagemang kan vi bygga de broar som nyanlända så väl behöver. Vi hoppas nu att de pågående trepartssamtalen kommer att resultera i bredare satsningar på ideella organisationer, säger Magnus Juseks vd, i en kommentar till regeringens vårbudget.

För att Sverige ska kunna hävda sig som kunskapsnation krävs kvalitetssatsningar på den högre utbildningen. Juseks undersökningar visar dock att 20 procent av studenterna på samhällsvetenskapliga utbildningar har så lite som fyra timmar undervisning per vecka. Trots de kvalitetssatsningar som genomförts under senare år är det idag lika lite undervisningstid som för fem år sedan.

-          Vi välkomnar att regeringen avsätter medel till ökad kvalitet på utbildningarna inom samhällsvetenskap och humaniora. Det är dock viktigt att alla studenter får minst 10 timmars undervisning i veckan. Juseks beräkningar visar att det kommer att kräva ett resurstillskott på minst en miljard kronor om året, säger Magnus Hedberg.

Kontakt:

Magnus Hedberg
Juseks vd
070-665 9 13 

Kristina Mäler
Pressansvarig
070-665 29 55

Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare

Prenumerera

Dokument & länkar